FAQ

Ta kontakt med oss på support@bvs1.no hvis du har noen produktrelaterte spørsmål.

 

FAQ: Branngardiner

Branngardin går ikke opp etter resatt brannalarm

 • Kontroller brannsignal inn til styresentral NO/NC. Har du riktig signal?
 • Kontoller innstilling i styresentral. Er styresentral innstilt på returnering ved resatt brannalarm?
 • Simmuler brannalarm for test
 • Se brukermanual for aktuell sentral for mer info

Gardin stopper ikke ved endestilling Topp/bunn

 • Er endeinnstilling satt iht montasjeveiledning?
 • Koble til Becker kontrollenhet for innregulering av topp og bunnstilling

Gardin hekter/kiler seg

 • Kontroller for hindringer i hele åpningsarealet, inkl gulv. Står noe i veien?
 • Kontroller føreskinner for smuss/ujevnheter og skader
 • Sjekk duk for skader
 • Sjekk «ører» for skader
 • Kontroller om gardinens bunnlist ligger i vater
  • Om nei, juster med støttehjul eller gardin strimler.
 • Sjekk bunnlist for skader
 • Om røyktett(Sa) kontroller røyktette pakninger
 • Kontroller trekk/gjennomtrekk/vind/ventilasjon i området
  • Ventilasjonsanlegg bør vurderes avslått når brannalarm utløses for reduksjon av trekk

Gardin kjører ikke

 • Sentral står i feil etter resatt brannalarm
 • Sentral i alarm
 • Feil på Motorkabel
 • Motor overopphetet
  • Vent 15 min
 • Nano v4.4
  • Kontroller at begge motoutganger er aktivert
 • Kontroller feilmelding på sentral
  • Se brukermanual for aktuell sentral for mer info
 • Sjekk alle kabler inkl koblinger for feil og korrekt montasje
 • Har gardin hektet seg?
  • Se overstående punkt
 • Finnes det synlige skader på gardin eller andre tilhørende komponenter?
  • Se overstående punkt

Nano V4.

 • Sentral piper
  • Les feilmelding i display
 • Lav batteriespenning
  • Bytt batterier
 • Kommunikasjonsfeil
  • Sjekk kabling/kobling mellom sentral og styrepanel
  • Sjekk skade på kretskort
   • Som oftest ved kommunikasjonsfeil, skyldes dette skade på printkort
  • Feil PSU
   • Skyldes feil på intern strømforsyning.
    • Skyldes som oftest kortslutning på printkort, evnt over/underspenning fra strømnettet.
    • Sentral bør skifte
   • Ingen motor strøm
    • Kontroller motorkabel og tilhørende koblinger.
    • Testkjør motor ved hjelp av Becker kontrollenhet, tilkoblet så nære motor som mulig.
    • Test spenning ut på motorklemmer(230V)
   • Feil på ladespenning
    • Batterier har lavere batterikapasitet enn angitte verdier. Eller
    • Batteri har vært utladet som følge av strømbrudd
    • Batterier bør vurderes skiftes
   • Strømbrudd
    • Bortfall av nettspenning. Kontroller strømtilførsel inkl sikring osv.
    • Evnt ring elektriker
   • Se brukermanual for Nano V4.4 for mer info

Video: Montasjeanvisninger

Video: Montasjeanvisning Flammatex branngardiner

Kontakt oss:

Anders Løge

Anders Løge

Distriktsleder Vest
anders@bvs1.no
+47 479 17 787

Paul Erik Horvath

Paul Erik Horvath

Distrikstleder Midt-Norge
paulerik@bvs1.no
+47 909 30 013

Asle Aasland

Asle Aasland

Salgs- og Markedssjef
asle@bvs1.no
+47 979 70 535

Tommy Strand

Tommy Strand

Snorre Strøm

Snorre Strøm

Distriktsleder Øst
snorre@bvs1.no
+47 416 00 530

Portrettfoto: Aase media