NR 1 PÅ BRANNVERNSYSTEMER

NR.1 på brannvernsystemer!
– Make every building safer.

BVS er leverandør av brannprodukter til store og små bygg lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi arbeider for å beskytte menneskeliv i kritiske situasjoner og vi tilbyr gode innovative branntekniske produkter og bygningsmessige løsninger.

Vi har over 20 års erfaring innen brannsikring og følger hele prosessen fra egen produksjon, montering, sluttkontroll og service på forskjellige prosjekter.

Vårt uttalte mål er å levere forventede varer og tjenester til avtalt tid. Våre kunder skal vite at BVS er synonymt med god service og et høyt faglig nivå. Alle våre medarbeidere har riktig og nødvendig kompetanse for å utføre de jobbene de blir satt til.

BVS Group består av Norge, Sverige, Ungarn og Tyskland og er en del av Bergman & Beving konsernet. Bergman & Beving har i dag 1250 ansatte, virksomheter i 25 land og omsetter for ca. 4,6 milliarder SEK. Bergman & Beving er børsnotert på Nasdaq Stockholm.

Vi arbeider etter ISO 9001 kvalitetssikringssystem og er akkreditert gjennom Startbank.

HMS og KS har høy prioritet og alle våre produkter er sertifiserte.

Bergman & Beving Bærekraftsrapport

Bergman & Beving har utarbeidet en bærekraftsrapport for regnskapsåret 2022/2023 og denne inkluderer morselskapet Bergman & Beving AB (publ) organisasjonsnummer 556034-8590 og dets datterselskaper. Bergman & Beving og BVS Group står for bærekraftig virksomhet, hvor vi aktivt jobber for å begrense vår virksomhets påvirkning på miljøet og på denne måten bidrar vi samtidig til å skape langsiktige verdier for både samfunnet og våre aksjonærer. Vårt arbeid for å oppnå dette er presentert i denne bærekraftsrapporten.

Rapporten kan lastes ned her.

Anonym varsling

BVS ønsker å tilby en mulighet for en varselfunksjon, det vil si en måte å kommunisere med selskapet om misligheter i BVS med datterselskap, og at rapportering er anonym.
For å sikre anonymitet for varselfunksjonen bruker vi en ekstern partner.

Lenke: anonym varsling

Historielinje BVS Brannvernsystemer

 • 2002: Selskapet etableres med hovedsakelig produkter til ventilasjonsbransjen.
 • 2004: Etablerer datterselskap i Tyskland for salg av brannprodukter.
 • 2005: Start av design og utvikling av Flammatex branngardiner.
 • 2008: BVS Sverige etableres som produksjonsbedrift av Flammatex branngardiner.
 • 2009: Etablering av avdelingskontor i Oslo.
 • 2014: Start design og utvikling av Inspecto inspeksjonsluker.
 • 2015: Etablering av datterselskap i Ungarn. Produksjon av Flammatex branngardiner flyttes hit.
 • 2018: Selskapet blir solgt til Bergman&Beving Invest AB.
 • 2019: Start utvikling av Fomatec røykluker og overlys. Nye branntester og sertifisering for å få CE-merket Flammatex branngardiner og Fomatec røykluker.
 • 2020: Utvidelse av produksjonslokaler i Ungarn til 4500m².
 • 2021: Start lisensproduksjon av Fireseal produkter.
 • 2022: Ekspansjon i Norge og Sverige for å styrke vår markedsposisjon.
 • 2023: Hovedkontor i Stavanger flytter til nye og tidsriktige lokaler.
BVS Brannvernsystemer

Kontakt oss:

Anders Løge

Anders Løge

Distriktsleder Vest
anders@bvs1.no
+47 479 17 787

Paul Erik Horvath

Paul Erik Horvath

Distrikstleder Midt-Norge
paulerik@bvs1.no
+47 909 30 013

Asle Aasland

Asle Aasland

Salgs- og Markedssjef
asle@bvs1.no
+47 979 70 535

Tommy Strand

Tommy Strand

Snorre Strøm

Snorre Strøm

Distriktsleder Øst
snorre@bvs1.no
+47 416 00 530

Portrettfoto: Aase media