NR 1 PÅ BRANNVERNSYSTEMER

Anonym varslefunksjon

BVS ønsker å tilby en mulighet for en varselfunksjon, det vil si en måte å kommunisere med selskapet om misligheter i BVS med datterselskap, og at rapportering er anonym.

For å sikre anonymitet for varselfunksjonen bruker vi en ekstern partner.