Rådgiving

«Vi er innovative, nysgjerrige og er genuint opptatt av å hjelpe våre kunder. Jeg lover deg at brannfaglige spørsmål er vår lidenskap»

– Asle Aasland, Salgs- og Markedssjef

Design,- og arkitektmiljøer

Vårt mål er å komme tidlig inn i planleggingsfasen. Dette gjør at vi på best mulig måte kan være med på å utvikle branntekniske løsninger som harmonerer med så vel funksjonalitet som design. Våre råd og innspill skal bidra til forenkling, forbedring og god økonomi i prosjektet.

Branntekniske ingeniører

Vi bistår med rådgiving, oppdaterte kunnskaper om sertifiseringer og godkjenninger, samt egenskaper og bruksområder knyttet til våre produkter. Vi holder også kurs og opplæring.

Entreprenør og byggherre

Hvilke branntekniske og prismessige konsekvenser har de produkter og løsninger som velges? Må det gjøres tilpasninger av våre produkter til ditt prosjekt? Hvilke tverrfaglige problemstillinger må vi ta hensyn til?

Vi arbeider med ulike utfordringer hver dag – og brenner for saken!

Service

Kontakt oss:

Lars Woldsund

Lars Woldsund

Salgsleder Oslo/Viken/Innlandet
lars@bvs1.no
+47 940 31 823

Ole Marius Skaug

Ole Marius Skaug

Anders Løge

Anders Løge

Paul Erik Horvath

Paul Erik Horvath

Distrikstleder Midt-Norge
paulerik@bvs1.no
+47 909 30 013

Asle Aasland

Asle Aasland

Salgs- og Markedssjef
asle@bvs1.no
+47 979 70 535

Tommy Strand

Tommy Strand

Portrettfoto: Aase media