SERTIFISERING

«Vi gir deg økt kunnskap om det til enhver tid gjeldende regelverk slik at du er trygg på at produktet er riktig sertifisert»

– Kennet Torgersen, Country Manager Norway

Krav til CE merking, branntester og ytelsestester av våre brannprodukter

KORT OM REGELVERKET:
Brannskyveporter, brannsjalusier og branngardiner skal være CE-merket og branntestet etter standarden NS-EN 16034:2014.
Ytelsestester skal utføres etter NS-EN 13241:2003+A2:2016.

Et produktsertifiseringsorgan (uavhengig tredjepart) fastsetter produktets ytelser med typeprøving, foretar førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen i fabrikk for deretter å foreta et fortløpende tilsyn, vurdering og evaluering av produksjonskontrollen i fabrikk.

Det er kun tekniske kontrollorgan utpekt i EØS-området som har myndighet til å utføre tredjepartsvurderinger i forbindelse med dokumentasjon av byggevarens egenskaper.

Et teknisk kontrollorgans utpeking er begrenset til de områdene der organet kan bevise tilstrekkelig kompetanse.

I NANDO-basen fremgår det hvilke produkter, tekniske spesifikasjoner og funksjoner utpekingen til et organ omfatter. De utpekte organene kan operere fritt over landegrensene i EØS-området.
Organet skal være akkreditert av et nasjonalt akkrediteringsorgan.

BVS Brannvernsystemer

BVS er ISO 9001 sertifisert

BVS har ISO 9001 sertifisering i følgende felt:
produksjon av motordrevne brannhemmende gardiner og røykventilasjon, produksjon av steinullplater og foringsrør belagt med brannhemmende materiale. BVS har utarbeidet og benytter kvalitetsstyringssystem, som tilfredsstiller kravene i MSZ EN ISO 9001:2015 standard.

Last ned sertifikatet som pdf her.

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

VIL DU VITE MER?

Vi i BVS Brannvernsystemer AS stiller oss til å ta en gjennomgang med kunde, og presentere «Veien til CE-Merking» for å bidra til kompetanseøkning hos kunde.

Ta kontakt med oss på telefon +47 51 54 72 00 eller send oss en mail på post@bvs1.no for å gjøre avtale om en slik gjennomgang.

Se DIBKs veileder her.

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Kontakt oss:

Lars Woldsund

Lars Woldsund

Salgsleder Oslo/Viken/Innlandet
lars@bvs1.no
+47 940 31 823

Ole Marius Skaug

Ole Marius Skaug

Anders Løge

Anders Løge

Paul Erik Horvath

Paul Erik Horvath

Distrikstleder Midt-Norge
paulerik@bvs1.no
+47 909 30 013

Asle Aasland

Asle Aasland

Salgs- og Markedssjef
asle@bvs1.no
+47 979 70 535

Tommy Strand

Tommy Strand

Portrettfoto: Aase media