Veien til CE merking

I forbindelse med at DIBK nå har kommet med veileder for nytt regelverk mht. CE-merking av brannskyveporter, brannsjalusi og branngardiner, stiller vi vår kompetanse til disposisjon for å gjennomgå denne med brannkonsulenter, innkjøpere og kalkulatører hos entreprenører om ønskelig for å informere og bidra til økt kunnskap rundt dette for å skape trygghet og økt kunnskap om hva en skal se etter ved innkjøp av brannprodukter og at disse er iht. det nye regelverket.
14. feb 2023
BVS Brannvernsystemer
Forside 9 Aktuelt 9 Veien til CE merking

Dette er en gjennomgang vi har hatt med flere brannkonsulenter og entreprenører hvor tilbakemeldingen er utelukkende positiv og «matnyttig» hvor flere har fått noen aha opplevelser etter vår gjennomgang.

Ta kontakt med oss på telefon 51 54 72 00 eller post@bvs1.no for å avtale tid for dette. Gjennomgangen kan tas på teams eller fysisk hos oss eller hos kunde. Gjennomgangen tar ca. 30. minutter avhengig av spørsmålsmengde.