Valgte BVS til to prosjekter i Bamble

Backe Vestfold og Telemark var svært fornøyd med leveransen av Flammatex branngardiner til sitt prosjekt på Bamble Ungdomsskole. Så fornøyd at de også valgte BVS til sitt neste prosjekt på Bamble Videregående Skole.
5. feb 2024

Forside 9 Aktuelt 9 Valgte BVS til to prosjekter i Bamble

Bamble Ungdomsskole trengte et brannskille som oppfylte de branntekniske kravene, og Entreprenør Backe Vestfold og Telemark forespurte bredt for å finne rett leverandør. BVS var bedre enn de andre på pris, samtidig som de oppfylte kravene.

– De har visst også en godkjenning andre ikke har. Vi har brukt dem før og kjenner dem godt. Asle er en oppsøkende selger som stikker innom og følger oss opp. Montørene er også veldig hyggelige, forteller prosjektleder hos Entreprenør Backe Vestfold og Telemark, Per Harald Pedersen.

Asle Aasland i BVS og Per Harald Pedersen i Backe Vestfold Telemark

Asle Aasland fra BVS Brannvernsystemer og Per Harald Pedersen fra Backe Vestfold Telemark.

Raskt på pletten

Branngardinene på ungdomsskolen ble plassert foran glassvegg inn mot svømmehall, aula og bibliotek. For styring av branngardinene ble det levert Flammatex Multi for samkjøring av flere branngardiner foran glassvegg inn mot svømmehall, og Flammatex Nano for styring av branngardiner i aula og bibliotek. BVS bisto på dette prosjektet Entreprenør Backe Vestfold og Telemark både opp mot arkitekt, brannkonsulent og elektro, for å komme frem til de beste løsningene i forhold til montasje etc.

– Man skal helst ikke se branngardinene i det hele tatt. Det er bare en kassett og en skinne som henger over himlingen, og går ned når brannalarmen utløses. Da ungdomskolen skulle teste dem ut, viste det seg at en ledning lå i klem og kortsluttet. Men da var BVS raskt på pletten for å fikse opp. At de er kjappe, er akkurat det inntrykket vi har av dem. De kommer når jeg spør, sier Pedersen.

Fikk serviceavtale

I etterkant av overleveringen ble det også inngått serviceavtale med Bamble kommune for å ivareta sikker drift gjennom servicebesøk to ganger årlig etter myndighetskravene.

– Siden det var BVS som leverte branngardinene, så er det enklest for oss at det også er de som følger opp. Det er mer praktisk med folk som allerede er kjent på anlegget, forteller vaktmester på Bamble Ungdomsskole, Kristine Barth.

– Når det gjelder garanti og videre service, er det en klar fordel for kunden å forholde seg til en leverandør, så vi er glade for at de valgte et videre samarbeid med oss, forteller salg- og markedssjef hos BVS Brannvernsystemer, Asle Aasland.

Asle Aasland i BVS og Per Harald Pedersen i Backe Vestfold Telemark

Flammatex branngardiner.

Ble valgt til neste prosjekt

Basert på en god leveranse til Bamble Ungdomsskole, ble også BVS valgt som leverandør til Backe Vestfold og Telemark sitt neste prosjekt, Bamble VGS, hvor leveransen bestod av både fem branngardiner og ett større overlys og røykventilasjon.

– På grunn av konstruksjonen til Bamble VGS, måtte vi gå for branngardin. Produktet skulle både fylle en hensikt og tilfredsstille arkitektens ønsker i forhold til utforming. BVS hjalp til med tilpasninger rundt produktet slik at det nå ser greit ut. Vi er fornøyde med både dialogen i forkant og hvordan ting ble løst underveis. Skulle vi valgt på ny, hadde det nok blitt BVS igjen, sier prosjektleder hos Entreprenør Backe Vestfold og Telemark, Magnus Dreyer.

Branngardin

Branngardiner

Flammatex

Flammatex branngardiner monteres der hvor det stilles brann- eller røykkrav i en branncelle, rømningsvei, seksjoneringsvegg eller yttervegg. Branngardinen har blitt testet og godkjent iht. strenge krav til brann, røyktetthet og funksjon.