– Stolt over at sykehuset valgte vårt produkt

Da entreprenørene på det nye universitetssykehuset i Stavanger (SUS) skulle velge leverandør av branngardiner, falt valget på BVS sitt produkt Flammatex.
31. okt 2023
Tommy Strand, prosjektleder og Kennet Torgersen, Country Manager.

Tommy Strand, prosjektleder og Kennet Torgersen, Country Manager.

Forside 9 Aktuelt 9 – Stolt over at sykehuset valgte vårt produkt

Det nye sykehuset skal sikre framtidens spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i Sør-Rogaland, og BVS er stolt av å være leverandør av Flammatex branngardiner til alle sykehusbyggene.

– Sykehuset i Stavanger er et prestisjeprosjekt som er anerkjent på landsbasis. Det er det største landprosjektet noensinne, og at vi fikk være med på et så stort prosjekt er en bekreftelse for oss at vi jobber på riktig måte, forteller leder for BVS, Kennet Torgersen.

Tilfredsstiller funksjonskravene

SUS tar sikte på å ønske første pasient velkommen på nytt sykehus i mai 2025. Første byggetrinn på Ullandhaug inkluderer all akuttvirksomhet og døgnvirksomhet for somatikken. Det realiseres cirka 125 000 kvadratmeter, og den totale kostnadsrammen er på cirka 11,2 milliarder kroner. Det krever flere byggetrinn for å samle all pasientbehandling på Ullandhaug. Arealbehovet for byggetrinn to er på cirka 102 400 kvadratmeter.

– På nye SUS har vi fire kontrakter med fire ulike entreprenører, en for hvert av byggene. Vi som byggherre har i tilbudsforespørselen stilt funksjonskrav som skal ivaretas, og alle entreprenørene våre valgte BVS sine Flammatex branngardiner, forteller assisterende prosjektdirektør for Helse Stavanger HF, Therese Øvernes.

SUS 2023

Fire kontrakter med fire ulike entreprenører, alle valgte BVS sine Flammatex branngardiner.

God kvalitet til rett tid

Entreprenør Faber Bygg har levert alle arbeider på bygg 22, minus betongarbeidet, deriblant arbeid på fasader, himlinger, innvendige vegger, tekniske gulv og klimavegger. Totalt har de utført arbeid for en milliard kroner.

– Vi har god erfaring med BVS. De er konkurransedyktige på pris, og gjennomfører god kvalitet til rett tid. Som alltid var også dette samarbeidet utmerket. Det er en gjeng greie folk som kommer og leverer det de skal, sier driftssjef hos Faber Bygg, Bent Gabrielsen.

Bra pris

Byggmester Øystein Torgersen var utførende entreprenør på innvendige vegger i bygg 71. De valgte BVS som leverandør fordi de har jobbet med dem før, og at de leverer god pris.

– Vi hadde veldig bra samarbeid og god kommunikasjon. Spesielt bra var det at ting ble tatt direkte på byggeplassen og ordnet opp i underveis. I tillegg har BVS stor forståelse for faget, påpeker daglig leder hos Byggmester Øystein Torgersen, Tor Torgersen.

Kjekke folk

Link Bygg overtok innerveggkontrakten til NSE på bygg 21 og 22. De mener at Flammatex branngardin står i stil til sykehusets produktbeskrivelse, og synes prisen på produktet er bra.

– BVS har veldig kjekke montører. Spesielt basen, Endre Storøy, er en stjerne, sier prosjektleder for Link Bygg, Mikael Berge.

PRESTISJEPROSJEKT: – Sykehuset i Stavanger er et prestisjeprosjekt som er anerkjent på landsbasis. Det er det største landprosjektet noensinne, og at vi fikk være med på et så stort prosjekt er en bekreftelse for oss at vi jobber på riktig måte, forteller leder for BVS, Kennet Torgersen. Fra venstre: Kennet Torgersen og Tommy Strand.

Fint design

Flammatex branngardinersom er levert til SUS er CE-merket, testet og godkjent etter nyeste gjeldende krav. De er levert etter kravspec med brannklasse EW og EI.

– Branngardinene våre har også et fint design som gjør at det estetisk ser pent ut når de er montert i bygget. De er levert med styresentraler med innebygget UPS, og er markedets mest avanserte styresentraler med utallige tilkoplingsfunksjoner, forteller Torgersen fra BVS.

Følger opp sluttbruker

BVS var tidlig i dialog med både sykehuset og entreprenørene om viktigheten med å levere samme produkt til alle bygg.

– Vi tenker på kunden og bruker av produktet vårt, og når det gjelder garanti og videre service er det en klar fordel å forholde seg til en leverandør. Vår prosjektleder har hatt tett dialog og oppfølging med alle entreprenørene, og nå skal vi opprettholde en god dialog med sykehuset og få på plass en serviceavtale, slik at vi kan følge opp med kontroll og vedlikehold, sier Torgersen.

Branngardin

Branngardiner

Flammatex

Flammatex branngardiner monteres der hvor det stilles brann- eller røykkrav i en branncelle, rømningsvei, seksjoneringsvegg eller yttervegg. Branngardinen har blitt testet og godkjent iht. strenge krav til brann, røyktetthet og funksjon.