Nyhet fra BVS stopper fasadebrann

Svenske Fire Barrier er like enkelt som det er genialt. Produktet består av en fleksibel tape med svellende grafittmasse som monteres bak fasadekledning for å brannsikre luftespalte. Fire Barrier ekspanderer kraftig, selv ved lave temperaturer, og er nå tilgjengelig i Norge hos BVS Brannvernsystemer.
31. mai 2024

Forside 9 Aktuelt 9 Nyhet fra BVS stopper fasadebrann

De siste 10 årene har det vært flere stygge branner i høyhus, med døden til følge. Senest dette året i Spania. Brannen har spredt seg til alle etasjer gjennom luftespalten som er mellom indre og ytre fasade. Selv om fasaden er i ubrennbare materialer, så kan flammer eller stråling fra en etasje spre seg videre til neste etasje. Dette skjer ofte gjennom vinduer eller balkonger. Fasadebrann kan spres med en hastighet på opptil åtte meter i minuttet, og brannvesenet har utfordringer med å slukke slike branner siden den er bak fasaden. Fire Barrier stopper fasadebranner.

–Fire Barrier er utviklet av svenske Fire Seal, og har vært på det svenske markedet siden 2020. Tilbakemeldingene fra kunder er at det er en enkel og smidig løsning med høy kvalitet. Nå er produktet godkjent for det norske markedet, og tilfredstiller kravene til den nye fasadestandarden. I tillegg er Fire Barrier miljøsertifisert, forteller Christoffer Nyman hos Fire Seal.

Asle Aasland i BVS og Per Harald Pedersen i Backe Vestfold Telemark

Fasadebrann kan spres med en hastighet på opptil åtte meter i minuttet, og brannvesenet har utfordringer med å slukke slike branner siden den er bak fasaden. Fire Barrier stopper fasadebranner.

Slik fungerer det

FireBarrier tilfredsstiller både kravet til lufting bak fasaden, samtidig som den hindrer spredning av brann. FireBarrier blokkerer for spredning av flammer, gnister, røyk og varme i opptil 60 minutter, og det uten noen form for elektrisk tilkobling, røykvarslere eller utløsning over brannalarm. Produktet ekspanderer ved hjelp av varmen fra brannen, slik at luftespalten blir 100 prosent tett og dermed unngår spredning av brann i fasaden eller i andre utette spalter i en branncelle. FireBarrier kan monteres inni alle typer spalteåpninger med en størrelse på inntil 50 mm.

– Det er krav i henhold til TEK 17- §11, at overflater i hulrom i ytterveggkonstruksjoner skal betraktes på samme måte som utvendig overflate, og derfor må ha like branntekniske egenskaper.
Hvis man har krav til brannsikker fasade, vil det også gjelde innsiden av kledningen. Dette produktet dekker disse kravene, og vi gleder oss til å ta det i bruk på det norske markedet sier Asle Aasland, Salgs- og markedssjef i BVS.

Se montering og funksjon i videoen under

Fire Barrier inneholder alt man trenger for en bra brannløsning for fasaden, og man trenger ikke å være brannspesialist for å montere det, sier Christoffer Nyman.

Enkel og rimelig løsning

Mange tror at brannsikring er både dyrt og komplisert, men dette produktet er så enkelt og rimelig at tømrerne selv monterer det. En enkel monteringshenvisning medfølger. Svellebandet ligger sammen med et nett i en beskyttelsespose, og skrus fast på underlaget I luftespalten.

–Easy to make safe er slagordet vårt. Nettopp fordi det er et enkelt produkt som dekker et stort problem. Fire Barrier inneholder alt man trenger for en bra brannløsning for fasaden, og man trenger ikke å være brannspesialist for å montere det, sier Christoffer Nyman.

Branngardin

Brannsikring av fasader

Flammatex

Fire Barrier brukes til å brannsikre luftespalte i fasade. Fire Barrier monteres bak fasadekledning, enten ved bunnsvill eller i etasjeskille. Dette for å hindre brannspredning mellom etasjer.