Informasjon om gjeldende regelverk

November 2019 ble alle nasjonale sertifiseringer for branngardiner, brannskyveporter og brannsjaluseier trukket tilbake med øyeblikkelig virkning. Dette innbefatter Sintef, Kiwa, Nemko, og gjelder også tester og sertifiseringer basert på blant annet BS-standard, A/B klasse, BBR henvisninger etc.
14. feb 2023
Direktoratet for byggkvalitet
Forside 9 Aktuelt 9 Informasjon om gjeldende regelverk

DIBK kom høsten 2022 med en veileder hvor det kommer frem at brannprodukter som branngardiner, brannskyveporter og brannsjalusier skal CE-merkes etter standarden NS-EN 16034:2014 . Det skal også utføres ytelsestester etter NS-EN 13241:2003+A2:2016.

Iht. DIBKs forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK), også branngardiner, brannskyveporter og brannsjalusier, er det krav til følgende dokumentasjon:

– CE-sertifikat EN 16034
– Samsvars/ytelseserklæring (DOP) som må være på skandinavisk språk
– Montasjeanvisning som må være på Skandinavisk språk

Veileder fra DIBK kan leses her.