Referenser

Sedan 2002 har BVS Brannvernsystemer levererat brandprodukter till stora och små byggnader lokalt, nationellt och internationellt.

BVS
Svegro

Svegro

BVS har levererat 4 st Flammatex EI 60 brandgardiner i brandceller åt Svegro.

Farsta Centrum

Farsta Centrum

BVS har monterat Flammatex EW120 brandgardin för att förhindra brand-och rökspridning mellan garage och butiker.

Turebergshuset, Sollentuna, Stockholm
Turebergshuset, Sollentuna, Stockholm

Turebergshuset, Sollentuna, Stockholm

Turebergshuset, Sollentuna kommunhus, har genomgått en omfattande renovering där fokus har legat på hållbarhet och minskad energiförbrukning. BVS och Gallerbolaget har projekterat och levererat 25 brandgardiner för att skapa öppna planlösningar och förhindra rökspridning genom hisschakt.

BVS
Valbo köpcentrum, Köpcentrum

Valbo köpcentrum, Köpcentrum

Valbo köpcentrum strax utanför Gävle renoveras och moderniseras och får en ny och vitaliserad exteriör samtidigt som nya butiksytor skapas. BVS har levererat brandgardiner för att förhindra brand och rökspridning i utrymningsvägen.

Butik

Bygma i Borlänge
BVS levererar brandgardiner

Apotek hjärtat
BVS har levererat Flammatex brandgardin

Ahlsell
BVS levererar brandjalusi E120 mellan kemikalierum och butik

Köpcentrum

Emporia Malmö
BVS har levererat Flammatex brandgardin mellan garage och butiker

Nacka Forum
BVS har levererat Flammatex brandgardin mellan garage och butiker

Industri

Glasmästargruppen
BVS har levererat 4 st brandgardiner

Pågens bageri
BVS och Firesafe har levererat Flammatex brandgardin till Pågens bageri för att förhindra brandspridning till oljerum.

Nortvolt batterifabrik
BVS och Presto har levererat brandgardin mot transportband

Volvo, Umeå
BVS och presto har levererat brandgardiner

Lager

Örebro brandservice
BVS har på uppdrag av Örebro brandservice levererat 4 st EW 120 brandgardiner till lager för pallrestaurering

Bygg

Byggnader i massiv trä
BVS skyddar byggnader i massiv trä – BVS har på uppdrag av Veidekke levererat brandgardin i trappuppgången till OBOS svanenmärkta bostäder i massiv trä.

KontaktA oss:

Martin Kokko

Martin Kokko

Försäljningschef
martin@bvs1.se 
+46 73-059 86 51

Frank Hinrichsen

Frank Hinrichsen

CEO BVS Group

Tommy Strand

Tommy Strand

Portrettfoto: Aase media