NR 1 PÅ BRANNVERNSYSTEMER

NR.1 på Brandskydd
– Make every building safer.

BVS är en leverantör av brandprodukter för stora och små byggnader lokalt, nationellt och internationellt.

Vi arbetar för att skydda människors liv i kritiska situationer och vi erbjuder bra innovativa brandtekniska produkter och byggnadslösningar.

Vi har över 20 års erfarenhet av brandskydd och följer hela processen från egen produktion, montering, slutbesiktning och service i olika projekt.

Vårt uttalade mål är att leverera förväntade varor och tjänster vid överenskommen tid. Våra kunder ska veta att BVS är synonymt med bra service och hög professionell nivå. Alla våra medarbetare har rätt och nödvändig kompetens för att utföra de jobb de är tilldelade.

BVS Group består av Norge, Sverige, Ungern och Tyskland och ingår i Bergman & Beving-koncernen. Bergman & Beving har idag 1 250 anställda, verksamhet i 25 länder och en omsättning på ca. 4,6 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm.

Företagets historia

 • 2002: Företaget etableras med främst produkter för ventilationsbranschen
 • 2004: Etablerar ett dotterbolag i Tyskland för försäljning av brandprodukter.
 • 2005: Start av design och utveckling av Flammatex brandgardiner.
 • 2008: BVS Sverige etableras som ett produktionsbolag för Flammatex brandgardiner
 • 2009: Etablering av filialkontor i Oslo
 • 2014: Start av design och utveckling av Inspecto inspektionsluckor
 • 2015: Etablering av dotterbolag i Ungern. Hit flyttas tillverkning av Flammatex brandgardiner.
 • 2018: Bolaget säljs till Bergman&Beving Invest AB
 • 2019: Start av utvecklingen av Fomatec rökluckor och takljus. Nya brandtester och certifiering för att erhålla CE-märkning för Flammatex brandgardiner och Fomatec rökluckor.
 • 2020: Utbyggnad av produktionslokaler i Ungern till 4500m2.
 • 2021: Start av licensproduktion av Fireseal-produkter
 • 2022: Expansion i Norge och Sverige för att stärka vår marknadsposition.
 • 2023: Huvudkontoret i Stavanger flyttar till nya och moderna lokaler.
BVS Brannvernsystemer

KontaktA oss:

Martin Kokko

Martin Kokko

Försäljningschef
martin@bvs1.se 
+46 73-059 86 51

Frank Hinrichsen

Frank Hinrichsen

CEO BVS Group

Tommy Strand

Tommy Strand

Portrettfoto: Aase media