BVS skyddar Arsenalen militärmuseum

Arsenalens utställning växer i takt med det ökade intresset för militära fordon.